Kto może być zainteresowany grywalizacją?

7 lipca 2016

Biblioteki

Organizacje pozarządowe

Podmioty zajmujące się grywalizacją

Oni wyrazili wtępną gotowość współpracy: